top of page

ĐỒNG HÀNH CÙNG ASIF

 CƠ HỘI LÀM VIỆC TOÀN THỜI GIAN

Graphic Designer Intern

Ho Chi Minh City, Vietnam

Digital Marketing Intern

Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Coordinator

Ho Chi Minh City, Vietnam

TRỞ THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN

Cùng chung tay với ASIF để tạo sự thay đổi ngay hôm nay

Vounteer form
bottom of page