top of page
banner asif.jpeg

​ĐỒNG HÀNH CÙNG
ASIF FOUNDATION

​TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN CỦA ASIF FOUNDATION

Communications & Corporate Partnerships Manager

Ho Chi Minh City, Vietnam

Project Coordinator

Ho Chi Minh City, Vietnam

Vounteer form

TRỞ THÀNH TÌNH NGUYỆN VIÊN

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÌNH NGUYỆN

Cùng chung tay với ASIF Foundation để tạo sự thay đổi ngay hôm nay

bottom of page