top of page

KẾT NỐI NGUỒN LỰC TRONG & NGOÀI NƯỚC

ASIF kết nối các nguồn lực tài chính, nhân lực…trong và ngoài nước đế các tổ chức xã hội để cùng nhau tạo nên nhiều thay đổi tốt đẹp và bền vững hơn.

Thiết kế không tên (2).png

Nguồn lực từ cộng đồng càng lớn, sự lan tỏa và tác động của dự án xã hội đến người yếu thế càng mạnh mẽ!

24.JPG

ASIF kết nối các tổ chức xã hội với các nhà tài trợ trong và ngoài nước.

25.jpg

Cùng ASIF thu hẹp khoảng cách giữa những Tình nguyện viên nhiệt huyết luôn tìm kiếm các dự án xã hội ý nghĩa và các tổ chức NPOs.

Nhân lực

27.JPG

Vật lực

Mỗi một hòn gạch góp phần dựng nên một mái nhà.

Bên cạnh tài chính, mỗi một phần hiện vật được đóng góp từ cá nhân, doanh nghiệp sẽ giúp dự án đến gần người yếu thế hơn.

Tài chính

Thiết kế không tên (1).png

Xem chi tiết 
các dự án

bottom of page