top of page

Liên hệ

Thông tin liên hệ

Văn phòng ASIF Foundation tại Úc:

6 Middlemiss Street, LAVENDER BAY NSW 2060 

Văn phòng ASIF Foundation tại Việt Nam:

62 Tân Canh, phường 1, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

(+84) 2862874915

Kết nối với chúng tôi

JAY_7781 (1)_edited.jpg
bottom of page