top of page

​HOẠT ĐỘNG

Nhằm thực hiện hoá những mục tiêu hướng đến cộng đồng đã đề ra, ASIF đồng hành cùng các tổ chức phi lợi nhuận thông qua 3 hoạt động: tài trợ, nâng cao năng lực cho tổ chức, và kết nối nguồn lực trong - ngoài nước

Tài trợ, tư vấn chiến lược gây quỹ

 Tư vấn và nâng cao năng lực cho tổ chức

Kết nối nguồn lực trong và ngoài nước

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GSTB3.JPG

DỰ ÁN
NƯỚC SẠCH

MTF3.jpg

DỰ ÁN
SỨC KHOẺ

58.jpg

DỰ ÁN
GIÁO DỤC

​HÌNH ẢNH DỰ ÁN

​ĐỒNG HÀNH CÙNG ASIF

TNV
bottom of page