top of page

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NAM05177-Edit_edited.jpg
Cao Tiến Vị

Người sáng lập

Ha-Nguyen-1_edited_edited.jpg
Nguyễn Nhuệ Hà

Thành viên Hội đồng Quản trị &

Chủ tịch Ban Pháp lý và

Hành chính - Nhân sự

Dimitry-Tran-2.jpg
Trần Đặng Minh Trí

Đồng sáng lập &

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Toan-Doan-1_edited.jpg
Đoàn Đình Mạnh Toàn

Đồng sáng lập &

Giám đốc Điều hành

Anh Vo ID photo_edited.jpg
Võ Thúy Anh

Thành viên Hội đồng Quản trị &

Chủ tịch Ban Điều phối vốn và

Kiểm soát Quỹ

JAY_7805_edited.jpg

ĐỘI NGŨ
ASIF FOUNDATION

bottom of page