top of page

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NAM05177-Edit_edited.jpg
Cao Tiến Vị

Nhà sáng lập - Chủ tịch Quỹ
Nhiệm kỳ (2018-2023)

Ha-Nguyen-1_edited_edited.jpg
Nguyễn Nhuệ Hà

Đồng sáng lập - Thành viên

Hội đồng Điều hành Quỹ

Dimitry-Tran-2.jpg
Trần Đặng Minh Trí

Đồng sáng lập - Chủ tịch Quỹ Nhiệm kỳ (2024 -2029)

Toan-Doan-1_edited.jpg
Đoàn Đình Mạnh Toàn

Đồng sáng lập - 

Giám đốc Điều hành Quỹ

Anh Vo ID photo_edited.jpg
Võ Thúy Anh

Đồng sáng lập - Phó Chủ tịch Quỹ

JAY_7805_edited.jpg

ĐỘI NGŨ
ASIF FOUNDATION

bottom of page