top of page

Dự án và hoạt động của chúng tôi

_ASF3350.JPG

Nâng cao năng lực y tế cơ sở

Là dự án y tế được ASIF Foundation triển khai với khát vọng nâng cao năng lực các cơ sở y tế về chuyên môn và cơ sở vật chất.

Trang bị kỹ năng mềm cho cán bộ y tế - CHIR

Doanh nghiệp xã hội hoạt động với mục tiêu xây dựng hệ thống y tế Việt Nam ngày một phát triển hơn. Nâng cao chất lượng dịch vụ cho bệnh nhân, nhân viên y tế và cộng đồng.

CHIR3.jpg
bottom of page