top of page

Giếng 08 - Làng Rồi, xã Ia Phí, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Giếng sạch trao buôn là dự án do ASIF thực hiện với mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Dự án đặt mục tiêu khoan tặng 500 giếng nước cho người dân Kon Tum - Gia Lai, cải thiện vấn đề y tế - sức khỏe cho hơn 500,000 người.
Giếng khoan được tài trợ bởi:Tổ chức ASIF
Số tiền tài trợ:100.000.000 VNĐ cho hệ thống giếng khoan làng Rồi


ASIF là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với tầm nhìn hướng đến một hệ sinh thái hoạt động thiện nguyện minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững. 

Hình ảnh dự án


Trước khi có giếng
ASIF thực hiện khoan giếng


Giếng đã hoàn thành và được đồng bào sử dụng

Thông tin giếng


GIẾNG SỐ : 08
 • Địa điểm giếng : Làng Rồi, xã Ia Phí, huyện Chư Păh

 • Đối tác thực hiện : Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Gia Lai

 • Độ sâu giếng : 92m

 • Nghiệm thu :

 • Đơn vị thi công : CTY TNHH MTV Hộp Hội Tiến Số điện thoại:

 • Đại diện cộng đồng : Rơ Châm Jah - Thôn trưởng Số điện thoại: 0365063489

 • Đại diện chính quyền : Rơ Châm Laoh - Chủ tịch xã Ia Phí Số điện thoại: 0384737601

 • Số hộ thụ hưởng : 145 hộ

 • Xét nghiệm nước : ngày

 • Bảo hành giếng : đến ngày

 • Bảo hành vật tư : đến ngày

 • Sửa chữa lần 1 : ngày

14 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page