top of page

Giếng 01 - Làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Giếng sạch trao buôn là dự án do ASIF thực hiện với mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Dự án đặt mục tiêu khoan tặng 500 giếng nước cho người dân Kon Tum - Gia Lai, cải thiện vấn đề y tế - sức khỏe cho hơn 500,000 người.
Giếng khoan được tài trợ bởi: Tổ chức ASIF 
Số tiền tài trợ: 100.000.000 VNĐ cho hệ thống giếng khoan làng Lút

ASIF là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với tầm nhìn hướng đến một hệ sinh thái hoạt động thiện nguyện minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững. 

Hình ảnh dự án


Trước khi có giếng

ASIF thực hiện khoan giếng


Giếng đã hoàn thành và được đồng bào sử dụngThông tin giếng


GIẾNG SỐ : 01

 • Địa điểm giếng : Làng Mor, xã Đăk Tơ Ver, huyện Chư Păh

 • Đối tác thực hiện : Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Gia Lai

 • Độ sâu giếng : 100m

 • Nghiệm thu :

 • Đơn vị thi công : CTY TNHH MTV Hộp Hội Tiến

 • Đại diện cộng đồng : Tem - Thôn trưởng Số điện thoại: 0334395384

 • Đại diện chính quyền : Cao Phi Văn - Chủ tịch xã Đăk Tơ Ver Số điện thoại: 0986117117

 • Số hộ thụ hưởng : 200 hộ

 • Xét nghiệm nước : ngày

 • Bảo hành giếng : đến ngày

 • Bảo hành vật tư : đến ngày

 • Sửa chữa lần 1 : ngày

18 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page