Mô tả công việc

- Chủ động tìm kiếm, mở rộng danh mục dự án; tiếp cận, phân tích, đánh giá các nhu cầu xã hội, người yếu thế
- Khảo sát, thiết kế, lập hồ sơ dự án
-Lập kế hoạch phát triển dự án chi tiết với các nguồn lực: tài chính, vật lực, nhân lực & thời gian
- Điều phối, quản lý dự án, phối hợp các bên liên quan để thực thi
- Kiểm soát và giải quyết các vấn đề để đảm bảo thực hành đúng mục tiêu: Quản lý tiến độ dự án, quản lý các thay đổi và các rủi ro, đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ với chất lượng công việc cao
- Báo cáo định kỳ cho cấp trên về tiến độ, hiệu quả công việc của các dự án và các vấn đề gặp phải trong quá trình triển khai dự án
- Kiểm tra, kiểm soát việc cam kết sử dụng nguồn tài trợ mà đối tác đã nhận
- Đại diện cho ASIF với tính chất cầu nối giữa nội bộ làm việc với đối tác và cộng đồng
- Tiếp nhận, soát xét các báo theo định kỳ của đối tác. Phản hồi báo cáo cho đối tác
- Tổng kết, báo cáo, đưa ra bài học kinh nghiệm sau từng dự án; đề xuất các giải pháp, ý tưởng để hỗ trợ cộng đồng và các đối tác hiệu quả hơn
- Tham gia đánh giá tính hiệu quả của dự án
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ - chứng từ dự án đảm bảo khoa học và an toàn
- Tư vấn, giúp các tổ chức nhận tài trợ viết dự án, trình duyệt, giám sát, nghiệm thu
- Xây dựng, phát triển và quản lý mạng lưới tình nguyện viên chuyên gia. Thiết lập quy trình, xây dựng công cụ, điều phối công việc chuyên môn của các chuyên gia trong các dự án của tổ chức
- Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên trực tiếp

Yêu cầu

  • 28 – 35 tuổi;

  • Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên; ưu tiên các ngành liên quan đến phát triển quốc tế, công tác xã hội, cộng đồng;

  • Có chuyên môn trong các lĩnh vực phát triển tổ chức, phát triển và quản lý dự án, giám sát và đánh giá dự án; ưu tiên kinh nghiệm đào tạo, huấn luyện;

  • Kỹ năng điều phối và quản lý dự án;

  • Kinh nghiệm trong việc xây dựng quan hệ đối tác, làm việc nhóm, phối hợp tốt với các bộ phận liên quan;

  • Có khả năng giao tiếp, trình bày và thuyết phục tốt bằng tiếng Việt và tiếng Anh;

  • Khả năng học hỏi nhanh, có thế mạnh về tư duy logic, năng động và sáng tạo


Về tổ chức ASIF

VỀ ASIF
Australasia Social Impact Foundation (ASIF) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi đội ngũ doanh nhân Việt Nam đang sinh sống tại Úc vào năm 2018.​ Với hoài bão mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng yếu thế tại Việt Nam, đến nay tổ chức đã và đang thực hiện hơn 17 dự án tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Tây Nguyên, Hà Nội; giải quyết những vấn đề về nước sạch, y tế - sức khỏe và giáo dục.​

TẦM NHÌN
ASIF hướng tới một hệ sinh thái hoạt động thiện nguyện chuyên nghiệp và bền vững tại Việt Nam – Nơi các nguồn lực xã hội được vận hành và hợp tác một cách hiệu quả nhằm tạo cơ hội cho những người yếu thế được thụ hưởng một cuộc sống tốt đẹp, phát huy những tiềm năng của chính họ để vươn lên.​

SỨ MỆNH
Chúng tôi mong muốn tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm, các tổ chức phi chính phủ và hệ sinh thái công tác xã hội của Việt Nam với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ phẩm giá của con người.​

Quản lý Dự án

Ho Chi Minh City, Vietnam

Nhân viên

Toàn thời gian