top of page
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
ASIF_WEBSITE_BANNER_1920 x 520.png

ASIF FOUNDATION

QUỸ THIỆN NGUYỆN QUỐC TẾ CỦA NGƯỜI VIỆT

ASIF intro

KHÁM PHÁ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ASIF FOUNDATION

HÀNH TRÌNH 5 NĂM (2018 - 2023) 

"Chặng Đường 5 Năm của ASIF Foundation" là một hành trình tuyệt vời, đầy cảm xúc và thành công mà chúng tôi đã trải qua từ khi thành lập. Đây không chỉ là một cuộc hành trình của chúng tôi, mà còn là sự hỗ trợ và đóng góp của cộng đồng.

Phat trien cong dong.jpg

PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

ASIF Foundation điều phối triển khai dự án phát triển cộng đồng nhằm góp phần giải quyết các vấn đề môi trường, xã hội và nâng cao chất lượng sống của cộng đồng. tại Việt Nam. 

ĐỒNG HÀNH CÙNG NPOs

ASIF Foundation đồng hành cùng tổ chức phi lợi nhuận, doanh nghiệp xã hội để cung cấp các chương trình nâng cao năng lực, các gói hỗ trợ chuyên sâu nhằm thực hiện sứ mệnh của họ.  

Dong hanh cung NPOs.jpg
Artboard 1 copy.jpg

​KẾT NỐI NGUỒN LỰC

ASIF Foundation kết nối nguồn lực trong nước và trên khắp thế giới đến các tổ chức xã hội, doanh nghiệp trong chiến lược và kế hoạch triển khai chương trình cộng đồng hướng đến phát triển bền vững.  

TIN TỨC

bottom of page