top of page

Giếng số CR05 - Làng Kep Drap, xã Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Giếng sạch trao buôn là dự án do ASIF thực hiện với mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Dự án đặt mục tiêu khoan tặng 500 giếng nước cho người dân Kon Tum - Gia Lai, cải thiện vấn đề y tế - sức khỏe cho hơn 500,000 người.
Giếng khoan được tài trợ bởi: Tổ chức ASIF
Số tiền tài trợ: 100.000.000 VNĐ cho hệ thống giếng khoan làng Kep Drap
 

ASIF là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với tầm nhìn hướng đến một hệ sinh thái hoạt động thiện nguyện minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững. 

Hình ảnh dự án


Trước khi có giếng
ASIF thực hiện khoan giếng

Giếng đã hoàn thành và được đồng bào sử dụngThông tin giếng


GIẾNG SỐ : CR05
 • Địa điểm giếng : Làng Kep Drap, xã Ia Ly, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

 • Đối tác thực hiện : Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Gia Lai

 • Độ sâu giếng :

 • Nghiệm thu :

 • Đơn vị thi công : Quỳnh Long Số điện thoại: 0973802113

 • Đại diện cộng đồng : Sơ Quý Số điện thoại: 0977057071

 • Đại diện chính quyền :

 • Số hộ thụ hưởng : 300 hộ

 • Xét nghiệm nước : ngày 27/07/2020

 • Bảo hành giếng : 25/04/2020 đến ngày 25/04/2021

 • Bảo hành vật tư : đến ngày

 • Sửa chữa lần 1 : ngày

4 lượt xem0 bình luận

תגובות


bottom of page