top of page

Giếng số 90 - Làng Plei Trớ, xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai.

Giếng sạch trao buôn là dự án do ASIF thực hiện với mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Dự án đặt mục tiêu khoan tặng 500 giếng nước cho người dân Kon Tum - Gia Lai, cải thiện vấn đề y tế - sức khỏe cho hơn 500,000 người.Giếng khoan được tài trợ bởi: Tổ Chức ASIF
Số tiền tài trợ: 100.000.000 VNĐ cho hệ thống giếng khoan làng Chă Wâu
 
 

Hình ảnh dự án


Trước khi có giếng

Đoàn khảo sát tiếp cận nguồn nước mà bà con thường sử dụng

Đoàn khảo sát theo bà con đến nơi lấy nước


ASIF thực hiện khoan giếng

Nhà thầu thực hiện khoan giếng với sự đồng hành của ASIF


Giếng đã hoàn thành và được đồng bào sử dụng


Giếng được nghiệm thu, khánh thành và đưa vào sử dụng giữa cộng đồng làng Plei Trớ

Thông tin giếng


GIẾNG SỐ : 90
  • Địa điểm giếng : Làng Plei Trớ, xã Chư A Thai, Huyện Phú Thiện, Tỉnh Gia Lai.

  • Đối tác thực hiện : Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Gia Lai

  • Đơn vị thi công : CTY TNHH MTV Hợp Hội Tiến

  • Đại diện cộng đồng : Đinh Thôk

  • Đại diện chính quyền : Phùng Trung Toàn - Chủ tịch xã Chư A Thai

  • Số hộ thụ hưởng : 112 hộ gia đình (520 người dân)

  • Ngày hoàn thành : Ngày 16/9/2022


3 lượt xem0 bình luận

Comments


bottom of page