top of page

TƯ VẤN & NÂNG CAO
HOẠT ĐỘNG NPOs

Thiết kế không tên.png

ASIF cùng đội ngũ thành viên nhiệt huyết, nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng đồng hành cùng các tổ chức phi lợi nhuận từ việc giải quyết các khó khăn hiện tại cho đến hoạt động nâng cao năng lực của bộ máy hoạt động.

12.JPG
19.JPG
21.JPG

Tư vấn chiến lược

Đồng hành cùng các tổ chức xã hội phân tích, xem xét mọi khía cạnh trong vận hành để đưa ra chiến lược hoạt động hiệu quả và đạt được mục tiêu đề ra.

Giám sát

ASIF phối hợp cùng các tổ chức theo dõi tiến độ dự án, đánh giá và hiệu chỉnh hoạt động kịp thời.

Đánh giá tài trợ

Đánh giá năng lực gây quỹ để ASIF tư vấn và phát huy tiềm năng – tiềm lực vốn có của các tổ chức.

Nâng cao năng lực

Tăng năng lực của các tổ chức cộng đồng và phi lợi nhuận thông qua các chương trình chuyên biệt phù hợp với đặc trưng riêng của mỗi tổ chức.

Thiết kế không tên (1).png

Xem chi tiết 
các dự án

bottom of page