top of page

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Cao Tiến Vị

Cao Tiến Vị

Người sáng lập & Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Võ Thúy Anh

Võ Thúy Anh

Thành viên Hội đồng Quản trị & Chủ tịch Ban Điều phối vốn và Kiểm soát Quỹ

Đoàn Đình Mạnh Toàn

Đoàn Đình Mạnh Toàn

Thành viên Hội đồng Quản trị & Giám đốc Điều hành

Nguyễn Nhuệ Hà

Nguyễn Nhuệ Hà

Thành viên Hội đồng Quản trị & Chủ tịch Ban Pháp lý và Hành chính - Nhân sự

Trần Đặng Minh Tri

Trần Đặng Minh Tri

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị & Chủ tịch Ban Tiếp thị và Gây quỹ

THÀNH VIÊN
ASIF FOUNDATION

ĐỘI NGŨ ASIF FOUNDATION

Lâm Ngọc Thảo

Lâm Ngọc Thảo

Giám đốc điều hành

Nguyễn Văn Thuận

Nguyễn Văn Thuận

Giám đốc Chương trình và Dự án phát triển cộng đồng

Cao Thị Mỹ Trang

Cao Thị Mỹ Trang

Kế toán trưởng

Đồng hành cùng ASIF Foundation

Tại Việt Nam hoặc Úc ngay hôm nay
_Q7A7853.JPG
bottom of page