top of page

Sự cho đi của chúng ta...

QUYÊN GÓP
AU$

Cảm ơn Quý bạn đã chung tay cùng ASIF

Anchor 2

 CÁC DỰ ÁN CỦA ASIF

GSTB3.JPG

DỰ ÁN
NƯỚC SẠCH

MTF3.jpg

DỰ ÁN
SỨC KHOẺ

58.jpg

DỰ ÁN
GIÁO DỤC

​Ông Cao Tiến Vị - Nhà sáng lập Quỹ ASIF

"Chậm một giây thôi là đã có lỗi với người yếu thế."

bottom of page