top of page
Logo Icon.png

GÙI NƯỚC VỀ LÀNG - BUÔN LÀNG KHỞI SẮC

Câu chuyện tổ chức:

Trong quá trình thực hiện dự án Giếng sạch trao buôn tại Gia Lai, Kon Tum, ASIF nhận ra rằng bên cạnh việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm, thói quen sử dụng chai nhựa để lấy nước cũng góp phần đe dọa tình trạng sức khỏe của đồng bào nơi đây.

Cảnh tượng phụ nữ và trẻ em đi thành từng nhóm, mang theo nhiều chai nhựa trên quãng đường nhiều cây số để lấy nước sinh hoạt đã thôi thúc chúng tôi thực hiện dự án này.

Gùi nước về làng ra đời với mong muốn cải thiện tình trạng đi lấy nước và xa hơn nữa là nâng cao nhận thức của người dân về việc sử dụng nước sạch, bảo vệ sức khỏe.


Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF

Với sự đồng hành của các đối tác địa phương Caritas Kon Tum, Hội Chữ Thập Đỏ, dự án đặt mục tiêu trao tặng 50.000 gùi cho đồng bào tại Gia Lai, Kon Tum trong năm 2021.

Dự án dự kiến sẽ góp phần đem lại tác động tích cực cho hơn 300.000 đồng bào, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.

Mang thiết độc quyền từ ASIF, gùi nước chuyên dụng được làm từ nhựa nguyên sinh đảm bảo chất lượng vệ sinh, giúp tăng hiệu quả đi lấy nước hơn 3 lần.

Hiện tại ASIF vẫn tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ từ cộng đồng để tiếp tục trao tặng gùi đến với nhiều đồng bào hơn.

Với mỗi 150.000 đ - tương ứng với 1 gùi được quyên góp từ cộng đồng, ASIF sẽ tài trợ thêm 1 gùi.Cập nhật tác động xã hội

Đến cuối tháng 5 năm 2021, ASIF đã nhận được 3,700 gùi hỗ trợ từ cộng đồng.

Ngày 11/4/2021, ASIF đã tổ chức trao tặng 5000 gùi cho 5 làng tại Kon Tum.

Dự kiến cuối tháng 6 này, sự kiện trao gùi tiếp theo sẽ được tổ chức tại Gia Lai.

Project Numbers

Project Gallery

ASIF has provided people there with items to limit the damage caused by drought and salinity intrusion. However, this is not the best solution. Therefore, we call for the community’s support in terms of substance, experience and expertise to jointly come up with the most effective solution for people there.

bottom of page