top of page

Giếng số CR17 - Làng U, xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Giếng sạch trao buôn là dự án do ASIF thực hiện với mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Dự án đặt mục tiêu khoan tặng 500 giếng nước cho người dân Kon Tum - Gia Lai, cải thiện vấn đề y tế - sức khỏe cho hơn 500,000 người.
Giếng khoan được tài trợ bởi: Tổ chức ASIF
Số tiền tài trợ: 100.000.000 VNĐ cho hệ thống giếng khoan làng U
 

ASIF là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với tầm nhìn hướng đến một hệ sinh thái hoạt động thiện nguyện minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững. 

Hình ảnh dự án


Trước khi có giếng
ASIF thực hiện khoan giếng

Giếng đã hoàn thành và được đồng bào sử dụngThông tin giếng


GIẾNG SỐ : CR17
 • Địa điểm giếng : Làng U, xã Kông Htok, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

 • Đối tác thực hiện : Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Gia Lai

 • Độ sâu giếng :

 • Nghiệm thu :

 • Đơn vị thi công : Quỳnh Long Số điện thoại: 0973802113

 • Đại diện cộng đồng : Thượng tọa Thích Giác Duyên Số điện thoại: 0970093402

 • Đại diện chính quyền :

 • Số hộ thụ hưởng : 200 hộ

 • Xét nghiệm nước : ngày 01/03/2021

 • Bảo hành giếng : 02/02/2021 đến ngày 02/02/2031

 • Bảo hành vật tư : đến ngày

 • Sửa chữa lần 1 : ngày

4 lượt xem0 bình luận
bottom of page