top of page

Giếng số 47 - Làng Plei A Mil, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Giếng sạch trao buôn là dự án do ASIF thực hiện với mục tiêu giải quyết vấn đề thiếu nước sạch sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Dự án đặt mục tiêu khoan tặng 500 giếng nước cho người dân Kon Tum - Gia Lai, cải thiện vấn đề y tế - sức khỏe cho hơn 500,000 người.
Giếng khoan được tài trợ bởi: Tổ chức ASIF
Số tiền tài trợ: 100.000.000 VNĐ cho hệ thống giếng khoan làng Plei A Mil
 

ASIF là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập với tầm nhìn hướng đến một hệ sinh thái hoạt động thiện nguyện minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững. 

Hình ảnh dự án


Trước khi có giếng


ASIF thực hiện khoan giếng


Giếng đã hoàn thành và được đồng bào sử dụng
Thông tin giếng


GIẾNG SỐ : 47
 • Địa điểm giếng : Làng Plei A Mil, xã Ia Sol, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

 • Đối tác thực hiện : Hội Chữ Thập Đỏ Tỉnh Gia Lai

 • Độ sâu giếng : 82m

 • Nghiệm thu : 13/7/2022

 • Đơn vị thi công : CTY TNHH MTV Hợp Hội Tiến Số điện thoại: 0978806445

 • Đại diện cộng đồng : Ksor Nham - Trưởng thôn Số điện thoại: 0978454027

 • Đại diện chính quyền : Ksor Soan - Phó Chủ tịch xã Số điện thoại:

 • Số hộ thụ hưởng : 350 hộ (1586 người dân)

 • Xét nghiệm nước : ngày

 • Bảo hành giếng : 13/7/2022 đến ngày 12/7/2032

 • Bảo hành vật tư : 13/7/2022 đến ngày 12/7/2023

 • Sửa chữa lần 1 : ngày

0 lượt xem0 bình luận
bottom of page