top of page
NLS1.jpg
Nghi luc song.jpg

NGHỊ LỰC SỐNG

Câu chuyện tổ chức 

Nghị Lực Sống là một Doanh nghiệp xã hội hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ hòa nhập toàn diện cho người khuyết tật (NKT) thông qua đào tạo hướng nghiệp, tư vấn việc làm giúp người khuyết tật tìm được việc làm phù hợp. Từ đó, giúp người khuyết tật dễ dàng hòa nhập với cộng đồng, tự tin phát triển khả năng bản thân và tự tạo dựng cuộc sống của riêng mình. Đồng thời, trung tâm cũng tham gia và triển khai các dự án xã hội hỗ trợ cộng đồng người khuyết tật và yếu thế tại Việt Nam.

Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF 

Mô hình đào tạo nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng là mô hình ưu việt, đã tự chứng minh được tính hiệu quả, bền vững của mình. ASIF đồng hành cùng Nghị lực sống với mục tiêu hỗ trợ hoàn thiện mô hình và nhân rộng ra nhiều địa phương, từ đó có thể hỗ trợ thêm nhiều người khuyết tật hơn trong cộng đồng. 

Trong năm 2021, ASIF sẽ hỗ trợ Nghị lực sống giải quyết vấn đề địa điểm dạy học và nơi ở của học viên thông qua các hạng mục cụ thể: 

  • Hỗ trợ xây dựng trường dạy nghề và nơi trọ của học viên 

  • Hỗ trợ pháp lý  

  • Hỗ trợ truyền thông – gây quỹ 

Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Tổ chức: Nghị lực sống

Facebook: https://www.facebook.com/nghilucsong

Website: http://www.nghilucsong.net/

Email: nghilucsong@gmail.com

Hình ảnh của dự án

Gói ủng hộ

Thông tin chuyển khoản

  • Tên tài khoản

  • Số Tài khoản

  • Ngân hàng

  • Cú pháp chuyển khoản: Tên của bạn + nghilucsong

Hoặc chuyển trực tiếp tại đây​

Bài viết liên quan
bottom of page