top of page

Thực tập sinh truyền thông

Upload

Nơi làm việc

From Home

Published By

ASIF

Type of Job

Intern

Published Date

September 30, 2021 at 10:00:00 PM

About the job

ASIF đang tìm kiếm thực tập sinh cho hai vị trí: Thực tập sinh truyền thông toàn thời gian và bán thời gian.

Requirements

  • Requirement 01

  • Requirement 02

Benefits

Vì ASIF là một tổ chức phi lợi nhuận nên hiện tại chúng tôi chưa có chi phí hỗ trợ cho công việc thực tập sinh, tuy nhiên, bạn sẽ được những quyền lợi phi vật chất sau:

  • Được làm việc trong môi trường phi lợi nhuận với các dự án xã hội mang tính nhân văn cao.

  • Cơ hội vừa học vừa làm về digital marketing, marketing trong lĩnh vực phi lợi nhuận dưới sự hướng dẫn của Trưởng phòng Marketing.

  • Được cấp Chứng nhận thực tập.

  • Được trao quyền để khẳng định bản thân.

About us

Address

62 Tan Canh, W.01, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

bottom of page