top of page
< Back

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN Y TẾ CHIR

Câu chuyện tổ chức

Trung tâm nghiên cứu cải tiến y tế (CHIR) là một doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận, được thành lập với mục đích phá bỏ lớp băng của nỗi sợ bị trừng phạt, khuyến khích văn hóa học hỏi từ những sai lầm và trao công cụ hữu ích cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Với sứ mệnh kết nối, hợp tác mọi nguồn lực để kiến tạo một nền y tế tốt hơn cho người bệnh, nhân viên y tế, và cộng đồng, CHIR liên tục tổ chức các hội thảo, khoá học về Quản lý chất lượng – An toàn người bệnh cũng như nhiều hoạt động hướng đến và đồng hành với nhân viên y tế trên hành trình cải tiến chất lượng

Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF

Năm 2020, ASIF cùng CHIR thực hiện dự án nâng cao năng lực cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Các hoạt động chính bao gồm: Tổ chức chương trình tập huấn, cung cấp sổ tay và sử dụng phần mềm quản lý rủi ro y tế.

Được thực hiện tại 10 bệnh viện và 4 Sở Y tế tại 4 tỉnh Ninh Bình, Bắc Ninh, Nam Định và Đắk Nông với sự tham gia trực tiếp của hơn 700 y bác sĩ, nhân viên y tế cùng hơn hàng ngàn bệnh nhân thụ hưởng gián tiếp. Dự án là bước mở đầu cho hành trình nâng cao chất lượng y tế, nơi bác sĩ yên tâm dốc sức mình, tận tâm với nghề, nơi bệnh nhân an tâm, trao gửi sức khỏe của bản thân. Cùng nhau chúng ta tạo nên môi trường y khoa chất lượng cho toàn dân.

Cập nhật tác động xã hội

Đến tháng 3 năm 2021, dự án đã đạt được các thành tựu: 10/10 bệnh viện được tập huấn và 9/10 bệnh viện tham gia đã nhận báo cáo rủi ro từ nhân viên y tế.

Tại các bệnh viện đã triển khai, hệ thống phần mềm đã ghi nhận các trường hợp báo cáo rủi ro gửi về dần tăng.

Sau khi dự án kết thúc, CHIR sẽ có thêm các kinh nghiệm để triển khai hoạt động tại các địa phương khác, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống y tế Việt nam ngày một hiệu quả hơn.

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN Y TẾ CHIR

bottom of page