top of page
< Back

NHÀ TÌNH THƯƠNG BÙI CHU

Câu chuyện tổ chức:

Nhà tình thương được tu viện giáo phận Bùi Chu thành lập để nuôi dưỡng các cụ nghèo, bệnh tật, neo đơn, các em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn, không phân biệt tôn giáo và dân tộc tại Nam Định. Các hoạt động chính của nhà bao gồm: Tiếp nhận, nuôi dưỡng và chăm sóc các cụ, điều trị bệnh cho các cụ khi bị bệnh, an táng cho các cụ.Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF

Năm 2020, ASIF đã tài trợ để cải thiện chất lượng bữa ăn cho 55 cụ trong 1 năm.

Bên cạnh đó là các hoạt động để nâng cao chất lượng sống về vật chất và tinh thần của các cụ như: Sửa chữa nhà ở, bổ sung vật dụng sinh hoạt, tổ chức tiệc mừng thọ...

Cập nhật tác động xã hội

Khoản tài trợ đã được sử dụng cho:

Cơ sở vật chất:

Làm thêm mái tôn

Cải thiện chất lượng bữa ăn

Bổ sung vật dụng sinh hoạt: tủ thuốc, đồ dùng cá nhân.

Các vật dụng khác: bình nước nóng, tivi, dụng cụ Đông Y.

Hoạt động tinh thần:

Tổ chức mừng sinh nhật và mừng thọ cuối năm

NHÀ TÌNH THƯƠNG BÙI CHU

12K

bottom of page