top of page
< Back

MAI TÂM FAMILY

Câu chuyện tổ chức

Doanh nghiệp xã hội Mai Tâm (Mai Tâm Family) thành lập với tầm nhìn “hướng tới một xã hội nhân đạo nơi con người được cung cấp dịch vụ và kiến thức chăm sóc sức khỏe toàn diện”.

Đối tượng chính Mai Tâm Family hướng tới là những người đang phải chống chọi với bệnh tật và người nhà của họ, không phân biệt dân tộc, tôn giáo.

Các cơ sở trực thuộc và liên kết Mai Tâm Family bao gồm: Mái ấm Naza, Mái ấm Gary, Nhà tự lập Mai Tâm, Phòng khám Đồng Tiến (TP Hồ Chí Minh), và Phòng khám Nhân đạo Kinh 7 (tỉnh Kiên Giang) và sắp tới đây là nhà dưỡng lão Vị Hoàng nơi chăm sóc những người già neo đơn tại TP HCM.Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF

ASIF tin rằng việc tái cấu trúc một tổ chức xã hội là rất cần thiết cho sự phát triển của tổ chức và cả cho những đối tượng thụ hưởng. Qua đó tổ chức xã hội sẽ hoạt động bài bản, hiệu quả hơn, giúp đỡ được nhiều đối tượng yếu thế hơn.

Năm 2020, ASIF đồng hành cùng Mai Tâm Family để nâng cao chất lượng tổ chức, thông qua các hoạt động:

Hỗ trợ pháp lý

Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu y tế và hỗ trợ nhân viên tự sử dụng và điều chỉnh phù hợp với đặc điểm từng cơ sở.

Chương trình nâng cao năng lực quản lý

Nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật

Nâng cao năng lực chăm sóc y tế

Năm 2021, ASIF tiếp tục hô xtrojw sâu các hoạt động chuyên môn với Mai Tâm Family

Đặc biệt theo dõi, sửa lỗi và hoàn thiện phần mềm tại các cơ sở. Với mục tiêu hạn chế công việc và số hóa dữ liệu khám chữa bệnh của người dân tại đây

Tài trợ thiết bị và hỗ trợ tư vấn quản lý tại nhà dưỡng lão Vị Hoàng

Nâng cao năng lực truyền thông, góp phần tăng độ uy tín và nhận diện tổ chức với cộng đồngCập nhật tác động xã hội

Đến đầu năm 2021, dự án đã đạt được các kết quả khả quan:

Triển khai phần mềm Y tế & Nursing Home cho 5 cơ sở thuộc Mai Tâm Family

Cài đặt, huấn luyện sử dụng phần mềm quản lý kế toán MISA.

Hỗ trợ bổ sung trang thiết bị để vận hành hệ thống thông tin.

Tập huấn, cử nhân viên đào tạo về IT; chuyên môn y tế; quản trị tổ chức cho Ban giám đốc

Kết nối đơn vị kiểm toán độc lập Deloitte thực hiện kiểm toán và tài trợ một phần.

Ảnh của Mai Tâm Hôm trước Thanh có gửi cho Chloe rồi, nếu cần Chloe có thể tìm thêm ở đây:

https://www.facebook.com/MaiTamFamily

MAI TÂM FAMILY

bottom of page