top of page
< Back

MÁI ẤM MAI TÂM

Câu chuyện tổ chức

Mái ấm Mai Tâm ra đời nhằm chăm sóc, điều trị và hỗ trợ cho phụ nữ cùng trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS.

Không chỉ phải chống chọi với căn bệnh thế kỷ, nhiều bà mẹ và trẻ nhỏ phải chịu đựng nhiều vấn đề tâm lý do sự ghẻ lạnh từ gia đình và cộng đồng.

Nơi đây không chỉ là nơi để chết lành, chữa trị về mặt thể lý, còn là nơi các em được chữa lành về mặt tâm hồn, phát triển toàn vẹn và trở thành những công dân tích cực và có ích của xã hội.Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF

Từ năm 2020, ASIF đã đồng hành cùng Mái ấm Mai Tâm trong việc nâng cao chất lượng quản lý và góp phần cải thiện tâm sinh lý của các bà mẹ và trẻ em tại đây.

Các hạng mục chính bao gồm:

Hành chính nhân sự Xây dựng và triển khai hệ thống HCNS chuyên nghiệp, điều chỉnh quỹ lương, xây dựng quy chế tài chính và hỗ trợ triển khai.

Phần mềm

Giáo dục cảm xúc & nhân cách, giới tính cho các bà mẹ và em nhỏ

Năm nay ASIF sẽ tiếp tục đồng hành trong hoạt động giáo dục cảm xúc, nhân cách tại mái ấm, đặc biệt hỗ trợ thêm về tư vấn pháp lý, và năng lực truyền thông của tổ chức.

Cập nhật tác động xã hội

Đầu năm nay, các hoạt động đã có những kết quả khả quan.

Xây dựng hệ thống: Đã hoàn thành 80% và đang triển khai tại trung tâm sau 6 tháng sẽ đánh giá lại.

Giáo dục: Bao gồm hoạt động thiết kế giáo án, tập huấn và chuyển giao cho 3 đối tượng là các bà mẹ, trẻ em và giáo viên. Trong đó đã có giáo án cho 3 nhóm đối tượng. Đã tổ chức 3/16 buổi tập huấn cho các bà mẹ, giáo viên và trẻ em chưa triển khai. .

MÁI ẤM MAI TÂM

bottom of page