top of page
< Back

NÂNG CAO NĂNG LỰC ASIF VÀ CÁC ĐỐI TÁC

Câu chuyện tổ chức

ASIF Foundation là tổ chức phi lợi nhuận thành lập với mục tiêu nâng cao hệ sinh thái thiện nguyện tại Việt Nam thông qua hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội.

Tái cấu trúc tổ chức, nâng cao năng lực, minh bạch trong hoạt động và thu chi là yếu tố quan trọng tác động đến sự phát triển của một tổ chức xã hội.

Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF

Truyền thông đối với bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào đều đóng vai trò quan trọng để giúp lan tỏa giá trị, tinh thần và sứ mệnh của tổ chức ấy. Với các tổ chức phi lợi nhuận, một chiến lược truyền thông hiệu quả còn giúp kết nối họ với các nguồn lực trong cộng đồng. Nhưng vì nhiều nguyên nhân, đây cũng là mặt hạn chế của rất nhiều tổ chức. Năm 2020, ASIF đã tổ chức khóa học “LÀM PR TỪ CON SỐ 0” nhằm nâng cao năng lực về truyền thông cho các tổ chức phi lợi nhuận.

Tiếp nối sự thành công của khóa đào tạo 2020, năm nay ASIF tiếp tục thực hiện dự án đâò tạo chuyên môn cho 60 nhân viên ASIF và các đối tác.

Bao gồm các nội dung:

Nâng cao kỹ năng tiếng Anh

Sáng tạo nội dung

Lập kế hoạch và phát triển dự án

Kỹ năng tư vấn tái cấu trúcCập nhật tác động xã hội

Khóa học “LÀM PR TỪ CON SỐ 0” đã kết thúc thành công với tổng số học viên tham dự lên đến 60 người. Nhiều tổ chức đã có phản hồi tích cực về buổi học cũng như đã có nhiều thay đổi, ứng dụng cho tổ chức hơn.

Khóa học hiện đang được đăng công khai trên youtube để mọi người có thể xem lại khi cần:

NÂNG CAO NĂNG LỰC ASIF VÀ CÁC ĐỐI TÁC

bottom of page