top of page
< Back

HỌC MÃI AUSTRALIA – VIETNAM MEDICAL FOUNDATION

Giới thiệu

Là chương trình tài trợ từ ASIF Foundation nhằm tạo điều kiện cho các sinh viên ưu tú

Câu chuyện tổ chức

Học Mãi Australia - Vietnam Medical Foundation là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập nhằm cải thiện chất lượng sức khỏe người dân Việt Nam thông qua giáo dục và nghiên cứu.

Mục tiêu và hoạt động hỗ trợ từ ASIF

Với mong muốn hỗ trợ, phát triển tài năng và đạo đức của thế hệ nhân viên y tế tiếp theo của Việt nam. ASIF tài trợ học bổng cho các du học sinh y khoa tài năng du học tại Úc.

5 suất học bổng toàn phần (HBTP) cho sinh viên y có tiềm năng và hoàn cảnh khó khăn

10 suất HBTP cho sinh viên y có tiềm năng, hoàn cảnh khó khăn, thể hiện mong muốn đóng góp cho xã hội, cộng đồng

2 suất HBTP cho sinh viên y thoả mãn các tiêu chí tuyển chọn cần bổ sung Tiếng Anh

Cập nhật tác động xã hội:

ASIF đã tài trợ 15 suất học bổng tương đương 730.000.000 vnd cho quỹ Học Mãi. Sắp tới ASIF lên kế hoạch kết nối các sinh viên y khoa với các tổ chức đối tác thuộc lĩnh vực y tế sức khỏe nhằm tạo môi trường thực hành, phát triển năng lực cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm với xã hội, cùng hỗ trợ các đối tượng yếu thế.

HỌC MÃI AUSTRALIA – VIETNAM MEDICAL FOUNDATION

bottom of page