top of page

DỰ ÁN KHÁC

Logo Icon.png

Các vấn đề trong xã hội ngày càng phức tạp và tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân. Đặc biệt sau đại dịch covid, nhóm người dễ bị tổn thương lại tăng nhiều hơn.Đoàn kết và có nhiều hoạt động nhanh chóng, quyết liệt là giải pháp cho vấn đề này. 

Ngoài các dự án thuộc lĩnh vực Giáo dục - hướng nghiệp, Y tế sức khỏe và nước sạch, ASIF cũng đang tìm các dự án khác với các ý tưởng sáng tạo hỗ trợ người yếu thế tại Việt Nam và Úc. 

Chúng tối rất mong đợi được làm việc với các tổ chức nhiệt huyết, năng động, có giải pháp tốt, bền vững cho các vấn đề hiện nay. 

BN4.JPG
Logo Icon (Transparent) (1).png

​Đang hoạt động

dd/mm/yyyy

Tặng bồn nước cho bà con miền Tây

Dự án tài trợ các vật dụng để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của hạn mặn với bà con tại ấp Tân Thành, xã Tân Thạnh, Gò Công, Tiền Giang.

bottom of page