top of page

Về chúng tôi

Câu chuyện về ASIF bắt đầu vào năm 2018 khi một nhóm các bạn trẻ Việt Nam sống tại Úc đã gặp nhau và có chung hoài bão mang lại những thay đổi tốt đẹp hơn cho quê hương. Đều là những nhà quản lý và lãnh đạo xuất sắc trong nhiều lĩnh vực khác nhau, các bạn trẻ Võ Thụy Anh, Trần Đăng Minh Trí, Đoàn Đình Mạnh Toàn và Nguyễn Nhuệ Hà, dưới sự lãnh đạo của Cao Tiến Vị, đã thành lập Tổ chức ASIF Australia (ASIF). 

 

Với niềm đam mê, kinh nghiệm và hiểu biết sâu sắc, họ đã quyết tâm thay đổi hoàn toàn hệ sinh thái từ thiện tại Việt Nam, góp phần giảm bớt những khổ đau và đem lại tương lai tươi sáng hơn cho những người yếu thế. 

Chúng tôi tin tưởng vào phẩm giá con người và đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái thiện nguyện tốt hơn trong tương lai.

Our Mission

Tầm nhìn

ASIF hướng tới một hệ sinh thái hoạt động thiện nguyện chuyên nghiệp và bền vững tại Việt Nam – Nơi các nguồn lực xã hội được vận hành và hợp tác một cách hiệu quả nhằm tạo cơ hội cho những người yếu thế được thụ hưởng một cuộc sống tốt đẹp, phát huy những tiềm năng của chính họ để vươn lên.

471A4279.JPG

Sứ mệnh

Chúng tôi mong muốn tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm, các tổ chức phi chính phủ và hệ sinh thái công tác xã hội của Việt Nam với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ phẩm giá của con người.

Giá trị

Bền vững

ASIF Australia mang lại giá trị nhân bản cao nhất cho thành phần thụ hưởng và tác động tích cực và bền vững đến sự phát triển của địa phương.

Hiệu quả

ASIF Australia giám sát các hoạt động từ thiện dựa trên kết quả, tốc độ, hiệu quả với các bằng chứng khoa học và cụ thể.

Hợp tác

ASIF Australia khuyến khích sự chia sẻ, kết nối, hợp tác và học hỏi lẫn nhau của các tổ chức liên ngành, liên tổ chức, giữa các quốc gia để cùng nhau phát triển.

Minh bạch

ASIF Australia coi trọng tính minh bạch của thông tin trong các hoạt động và về mặt tài chính của mình.

Phẩm giá

ASIF Australia tin vào giá trị và phẩm giá của mỗi con người.

Chuyên nghiệp

ASIF Australia hướng tới sự chuyên nghiệp về quản trị điều hành và chuyên môn trong từng lĩnh vực, từ các bên tham gia và các đối tác.

7.jpg

Đội của chúng tôi
Từ những khởi đầu rất khiêm tốn, ASIF đã phát triển thành một tổ chức gồm đội ngũ nhân viên tận tâm thực hiện hơn 10 dự án trên khắp Việt Nam.

bottom of page