top of page

Chúng tôi khai thác nguồn nước sạch phục vụ cho bà con vùng cao

CÂU CHUYỆN HÌNH THÀNH

 Là những người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hình chữ S, chúng tôi luôn mong muốn góp phần vào sự phát triển của quê hương. Với định hướng đó, tôi, Cao Tiến Vị cùng đội ngũ doanh nhân trẻ đang làm việc tại Úc bao gồm Đoàn Đình Mạnh Toàn, Trần Đặng Minh Trí, Võ Thuý Anh, và Nguyễn Nhuệ Hà sáng lập ra tổ chức Australasia Social Impact (ASIF) có pháp nhân tại Úc và hoạt động song song cùng đội ngũ Việt Nam. 

TẦM NHÌN

ASIF hướng tới một hệ sinh thái hoạt động thiện nguyện chuyên nghiệp và bền vững tại Việt Nam - nơi các nguồn lực xã hội được vận hành và hợp tác một cách hiệu quả nhằm tạo cơ hội cho những người yếu thế được thụ hưởng một cuộc sống tốt đẹp, phát huy những tiềm năng của chính họ để vươn lên.

​SỨ MỆNH

​Chúng tôi mong muốn tạo ra những thay đổi mang tính hệ thống trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, giáo dục, việc làm, các tổ chức phi chính phủ và hệ sinh thái công tác xã hội của Việt Nam với mục tiêu cuối cùng là bảo vệ phẩm giá của con người.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 Bền vững

ASIF mang lại giá trị nhân bản cao nhất cho thành phần thụ hưởng, tác động tích cực và bền vững đến sự phát triển của địa phương

Hiệu quả

ASIF giám sát các hoạt động từ thiện dựa trên kết quả, tốc độ, hiệu quả với các bằng chứng khoa học và cụ thể

Hợp tác

ASIF khuyến khích sự chia sẻ, kết nối, hợp tác và học hỏi lẫn nhau của các tổ chức liên ngành, liên tổ chức, giữa các quốc gia để cùng nhau phát triển

 Minh bạch

ASIF coi trọng tính minh bạch của thông tin trong các hoạt động và về mặt tài chính của mình

Phẩm giá

ASIF tin vào giá trị và phẩm giá của mỗi con người

Chuyên nghiệp

ASIF hướng tới sự chuyên nghiệp về quản trị điều hành và chuyên môn trong từng lĩnh vực, từ các bên tham gia và các đối tác

bottom of page