Cơ hội nghề nghiệp

43.jpg

Thực tập sinh truyền thông nội dung tiếng Anh

ASIF đang tìm kiếm hai thực tập sinh truyền thông toàn thời gian và bán thời gian. 

Hỗ trợ thực hiện truyền thông các hoạt động của ASIF Foundation và các đối tác