Đồng hành cùng ASIF

ASIF và các tổ chức đối tác của chúng tôi luôn cần sự đồng hành và sẻ chia của cộng đồng xã hội.

Mọi sự hỗ trợ về tài chính, trang thiết bị, nhân lực... của mọi người luôn luôn là sự đóng góp to lớn để các dự án xã hội của chúng tôi ngày càng phát triển hoàn thiện và lan tỏa đến nhiều đối tượng yếu thế cần sự giúp đỡ.

QUYÊN GÓP

Cùng nhau tạo thay đổi

Bạn có thể hỗ trợ chúng tôi

471A4628_edited.jpg

Tham gia cùng chúng tôi

Bạn muốn trở thành một phần của tổ chức? Tìm hiểu thêm về các công việc hiện có và các cơ hội tình nguyện ngay

 

Tình nguyện viên

Hỗ trợ các hoạt động xã hội

Cơ hội nghề nghiệp

Trở thành thành viên của chúng tôi